Aktywna tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 bierze udział w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zadaniem projektu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku lub interaktywnych monitorów dotykowych).

Technologia informacyjna i komunikacyjna (TIK) to połączenie technologii informatycznej z innymi, głównie z technologią komunikacyjną, np. komputer wraz z oprogramowaniem, telefony komórkowe, telewizja oraz usługi z nimi związane np. wideo-konferencje, rozmowy on-line, zdalne uczenie się .

W ramach tego programu zakupiliśmy tablicę interaktywną z rzutnikiem ultrakrótkoogniskowym, interaktywny monitor dotykowy i głośniki. Sprzęt został umieszczony w dwóch salach lekcyjnych.

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wymaga od nauczycieli efektywnego wykorzystania i nadążania za potencjałem TIK w praktyce szkolnej również w przedmiotach nieinformatycznych.

Dzięki zastosowaniu przez nauczyciela narzędzi TIK w edukacji, uczniowie zyskują możliwość dostosowania nauki do indywidualnych potrzeb, mogą tworzyć nowe treści i udostępniać je kolegom oraz innym osobom uczącym się, a także uzyskać dostęp do znacznie szerszego zakresu zasobów edukacyjnych niż te, które zawarte są w ich podręczniku. Otwarte technologie umożliwiają wszystkim naukę w dowolnym miejscu, czasie, za pośrednictwem dowolnego urządzenia i przy wsparciu wszystkich użytkowników.

Aby w pełni wykorzystać rewolucyjne rozwiązania w zakresie stosowania TIK w edukacji, nauczyciele muszą ciągle się doskonalić i podnosić swoje kompetencje w zakresie wykorzystania tych technologii w nauczaniu.

W dniach 15-16 stycznia oraz 24-25 stycznia wszyscy nauczyciele podzieleni na dwie grupy  zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie:

  • prowadzenie lekcji z wykorzystaniem urządzeń cyfrowych (laptop, tablet, tablica multimedialna, monitor dotykowy, smartfon)
  • korzystanie w trakcie lekcji z cyfrowych aplikacji i platform edukacyjnych
  • zdobycie wiedzy i umiejętności stosowania metod podczas lekcji aktywizujących ucznia (metoda projektowa, odwrócona klasa, gamifikacja, web quest)
  • prowadzenie lekcji z wykorzystaniem gry edukacyjnej z interaktywnym kursem programowania Scottie Go!
  • korzystanie w trakcie lekcji nauki tabliczki mnożenia z kart Grabowskiego

 

Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej