Informatyka

SYSTEMY LICZBOWE

Prezentacje multimedialne:

„Systemy liczbowe – zamiana”

BUDOWA KOMPUTERA

Prezentacja multimedialna „Budowa komputera”

 SYSTEM  OPERACYJNY  WINDOWS

Plik tekstowy „System operacyjny Windows”

ARKUSZ  KALKULACYJNY  EXCEL

Prezentacje multimedialne:

„Wiadomości wstępne o Excelu”

„Wykresy”

Zadania do wykonania – ćwiczenia

ćwiczenie 1
ćwiczenie 2
ćwiczenie 3
ćwiczenie 4
ćwiczenie 5
ćwiczenie 6
ćwiczenie 7
ćwiczenie 8
ćwiczenie 9
ćwiczenie 10
ćwiczenie 11

BAZA DANYCH

Prezentacje multimedialne:

„Baza danych w Excelu”

ALGORYTMY

Prezentacje multimedialne:

„Algorytmy”

„Algorytmy wstęp”

„Schemat blokowy”

„Algorytm Euklidesa – NWD”

Chrzanów Powiat chrzanowski Biuletyn informacji publicznej